Home > Over BE-Cold > Historiek
NL |FR |ENAfdrukken

Historiek

Historiek

Het  BVBVK is gegroeid uit het in 1921 opgerichte “Union Professionnelle Belge des Industries du Froid”.
Door de pijlsnelle groei van de logistieke activiteiten in Vlaanderen en de specifieke behoeften en noden van deze sector werd in 1935 om de beroepsvereniging verder uit te bouwen en te verzelfstandigen.
Het  BVBVK richt zich tot alle ondernemingen die in de logistieke sector  voor rekening van derden opslag in koeling en diepvries, maar ook bijbehorende diensten aanbieden.

Logistiek- Koel- en Diepvriesnijverheid, een branche in ontwikkeling

Onze branche is de optelsom van bedrijven, die als kernactiviteit de logistieke dienstverlening voor temperatuur gevoelige producten verzorgt. Deze bedrijven zijn continu in ontwikkeling, door veranderende regelgeving, maar zeker ook door innoverend ondernemerschap. Als de bedrijven veranderen, verandert de branche dus eigenlijk automatisch mee.

Meer over "Logistiek- Koel- en Diepvriesnijverheid, een branche in ontwikkeling "

De rol van een brancheorganisatie van gisteren naar vandaag

In het begin lag het accent op informatieoverdracht. De branche schreef de Algemene Opslag Voorwaarden. Daarnaast werd een beperkte bereikbaarheid georganiseerd, waardoor je de gelegenheid had om te bellen en je vragen te stellen. BVBVK was dus een soort van vraagbaak. Er was sprake van eenrichtingsverkeer, van BVBVK naar de leden. Het contact tussen de leden onderling concentreerde zich rond handel.

Langzaam maar zeker werd meer gebruik gemaakt van de kennis en de ervaring van de leden. Naast de bestuursleden werd actief gediscussieerd met individuele leden over de problemen van haven- en binnenland vrieshuizen in relatie tot het vroegere IVK (Instituut voor Veterinaire Keuring)  tegenwoordig het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid) en de BIRB.

Meer over "De rol van een brancheorganisatie van gisteren naar vandaag "

Nationaal en internationaal toekomstgericht handelen

Naast die genoemde communicatie krijgt de branchevereniging steeds meer de rol van actieve ondersteuner.

Steeds luider wordt het verzoek van leden om BVBVK te laten deelnemen aan diverse landelijke en/of Europese overlegorganen. Daarnaast is er meer en meer behoefte aan actieve participatie. Wenselijk en/of noodzakelijke participatie bij ministeries, bij het FAVV, bij BIRB, bij de Douane. Door te laten zien en horen hoe positief actief wij omgaan met internationale wet- en regelgeving worden BVBVK gesprekspartner op de internationale markt.