NL |FR |ENAfdrukken

Historiek

De rol van een brancheorganisatie van gisteren naar vandaag

Voor het eerst ontstond ook de behoefte en de noodzaak om overleg te gaan voeren met de overheid over de uitleg van allerlei regelgeving in de praktijk en de administratieve lastendruk die het allemaal met zich mee bracht.

BVBVK vervulde nog steeds de taak van informatieverstrekker. Behalve de leden probeerde ze echter ook overheidsambtenaren te gaan informeren. De eerste onderhandelingen over interventies herinneren de meeste van u zich nog.

Informatie werd steeds meer communicatie: Een uitwisseling van gegevens, waar iedereen beter (of liever gezegd) wijzer van werd.
Parallel aan de explosieve ontwikkelingen, veroorzaakt door de industrialisatie en automatisering, kreeg de discussie rond voedselveiligheid en milieu steeds meer overheidsaandacht. Steeds luider werd daarmee de roep om, vanuit de branche, een duidelijke stem te laten horen in het overleg met diezelfde overheden. Kennisuitwisseling binnen de branche werd steeds belangrijker.

De onderlinge openheid werd meer en meer vanzelfsprekend. Scholen en trainen van personeel vergden investeringen. Communicatie werd de rode draad binnen onze branche. Het takenpakket van de leden en dus ook van BVBVK werd steeds breder.