Home > Over BE-Cold > Missie
NL |FR |ENAfdrukken

Missie

Algemeen

BVBVK wil de professionele belangen behartigen van alle bedrijfsmensen die functies bezetten die te maken hebben met logistiek- , koel-en diepvriesnijverheid in de breedste zin. BVBVK wenst een platform te creëren voor de ontwikkeling, het informeren en het permanente up-to-date houden van iedereen die actief is in de "Belgian Supply Chain of Temperature Controlled Goods". Het gaat om de beheersing van de goederenstroom doorheen de hele levenscyclus van de producten.

 

BVBVK werkt daarvoor nauw samen met nationale- en internationale verenigingen die in dit domein actief zijn en die analoge doelstellingen nastreven.


Doelstellingen

BVBVK streeft haar doelstelling na door:
•    het organiseren van bijeenkomsten die de uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen, dit vanzelfsprekend zonder dat men bedrijfseigen informatie verspreidt;
•    het bevorderen en verzorgen van logistieke opleidingen;
•    het onderhouden en uitbreiden van nationale, Europese en internationale contacten;
•    het stimuleren en het onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren van onderzoek ondermeer op gebied van logistiek, stockage, koeling, invriezen, energie, duurzaamheid, verpakking, transport, ….., dit in samenwerking met hogescholen en universiteiten;
•    het uitbouwen van een professioneel netwerk van vakspecialisten;

Opdracht

BVBVK  heeft de opdracht om:
•    op een professionele wijze de koel- en vriessector te vertegenwoordigen
•    de belangen van haar leden te behartigen
•    een gemeenschappelijk standpunt van de leden te formuleren rond thema's die de hele sector aanbelangen
•    te fungeren als centraal communicatieplatform voor de aangesloten leden
•    het standpunt van de sector te vertolken bij overleg met de overheid, de andere beroepsfederaties en de sociale partners.