NL |FR |ENAfdrukken

Competentiepolen


De concurrentievermogen bevorderende cluster aanpak, door middel van competentiepolen,  is een reactie op de economische dynamiek op wereldschaal, waarbij netwerken van excellentie en innovatie, partnerschappen en clusters worden gevormd. In Wallonië en in de meeste Europese regio's, is de oprichting van het concurrentievermogen bevorderende clusters gericht op vergroting van de aantrekkelijkheid van een regio en op de ontwikkeling van de werkgelegenheid door een grotere economische activiteit en een versterking van de synergieën tussen de belanghebbenden tot stand te brengen.