Home > Nuttige informatie > Risicobeheersing
NL |FR |ENAfdrukken

Risicobeheersing

In deze rubriek werden rapporten en artikels verzameld over crisisbeheersing in de logistieke sector. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer : Resilience, Business Cotinuity Management, Leren van Logistieke Verstoring, ... enz.

Indien u zelf interessante publicaties tegenkomt, geef ze door aan het secretariaat zodat BVBVK deze rubriek up-to-date kan houden.

Meer

Intentieverklaring tot bijstand bij calamiteiten

Op de jaarvergadering van 22/02/2010 bekrachtigden de leden van BVBVK het volgende :

"Door het lidmaatschap van BVBVK, de Beroepsvereniging der Belgische Vries- en Koelnijverheid, verklaart het lid stilzwijgend zijn voornemen om alle redelijke middelen en bovendien alle nodige en beschikbare diensten, tegen betaling of anders gesteld, ten dienste te stellen van een bij BVBVK aangesloten koel-en vrieshuis, dat getroffen zou worden door een ernstige calamiteit die de bedrijfscontinuïteit van zijn onderneming in gevaar brengt.

Bedrijfscontinuïteit kan worden gedefinieerd als 'de processen, procedures, beslissingen en activiteiten die verzekeren dat de getroffen onderneming kan blijven functioneren bij een operationele onderbreking'.

Uit deze intentieverklaring vloeien dus geen enkele afdwingbare rechten of juridische verplichtingen voort voor de leden van BVBVK. Daarvoor is een overeenkomst tussen partijen noodzakelijk.

In andere woorden, bedrijfscontinuïteit maakt proactieve en reactieve plannen tussen partijen noodzakelijk, alsook een overeenkomst over de te treffen maatregelen om de getroffen onderneming te helpen de gevolgen van een calamiteit te beperken en de toestand snel te herstellen tot de normale situatie."

---------

Intentieverklaring tot bijstand bij calamiteiten.pdf (pdf, 40 KB)